برگزاری آزمون آسکی( OSCE ) گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمون آسکی( OSCE )گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ در کلینیک ویژه بیمارستان لقمان حکیم با حضور اساتید محترم گروه و رزیدنت ها برگزار گردید.

برگزاری جلسه ماهانه گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان لقمان حکیم

این  جلسه با حضور اعضای محترم هیات علمی گروه جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز پنج شنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۸  در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات قاعده جمجمه برگزار گردید.

هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قاعده جمجمه


هفتمین  جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قاعده جمجمه  با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۸  در سالن کنفرانس ساختمان مرکز تحقیقات بیمارستان  برگزار شد ، در این جلسه  چند طرح  تحقیقاتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


برگزاری آموزن ارتقا دستیاری گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمون ارتقاء دستیاری گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورخ ۹۸/۰۱/۲۲ روز پنج شنبه در سالن آمفی تائتر بیمارستان لقمان حکیم بر گزار گردید.

© زمستان،۱۳۹۷

کلیه حقوق این وب سایت در اختیار دفتر اطلاع رسانی دکتر امیدوار رضایی می باشد.

شماره تماس دفتر : ۰۲۱۸۸۸۹۱۰۴۷