جمعه 26 1397  |  ثبت نام  |  ورود به سايت
  جستجو
آلبوم عکس
10.jpg
22.jpg
14.jpg
image040.jpg
آلبوم فیلم
خطا يك خطا رخ داد.
خطا: آلبوم فیلم در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

خطا يك خطا رخ داد.
خطا: آلبوم فیلم در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

چکیده:
نوروآندوسكوپي در دهه اخير سيري رو به رشد را طي كرده است و در حال حاضر يكي از ابزارهاي توانمند در دستان جراح مغز و اعصاب امروزي است. اين روش در برخورد با تومورهاي پينه ال و بطن سوم و به‌عنوان درمان هيدروسفالي همراه، كمكشاياني مي‌كند و هيدروسفالي لوكو به كيست آراكنوئيد نيز در محدوده كاري اخير اين روش قرار دارند. در اين كتاب، خواننده مطالب مفيدي را درباره وسايل و ابزارهاي جراحي نورو آندوسكوپي، آناتومي كاربردي مربوطه و روش‌هاي درماني به‌خصوص در بيماران هيدروسفالي خواهد يافت و با نيم نگاهي به آينده اين جراحي، مبحثي در كاربردهاي نووآندوسكوپ در جراحي تومورهاي مغزي آمده است. در مقدمه اين كتاب، آخرين يافته‌ها به صورت فشرده و به روز در نورو آندوسكوپي جراحي اعصاب با استفاده از تجربيات بخش جراحي اعصاب بيمارستان لقمان حكيم ارائه شده است. كتاب حاضر، شامل 9 فصل به ترتيب: نوروآندوسكوپي، اصول و تجهيزات در نوروآندوسكوپي، آناتومي سيستم بطن، انتخاب بيماران و نتريكولوستومي بطن سوم، روش‌هاي و نتريكو لوستومي بطن سوم به وسيله آندوسكوپي، عوارض ونتريكولوستومي بطن سوم، نتايج و نتريكولوستوي آندوسكوپيك بطن سوم، كاربردهاي نوروانكولوژيك آندوسكوپي، كاربرد نوروآندوسكوپي در درمان كيست آراكنوييد مي‌باشد. كتاب فوق شامل 125 صفحه و مصور، با قيمت 000/30 ريال در دسترس پزشكان جراحي مغز اعصاب و دانشجويان اين رشته قرار دارد.
مشخصات کتاب:
تألیف:دكتر اميدوار رضايي
سال انتشار:1385
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:-
ناشر:سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

جراحي آندوسكوپيك مغز

چکیده:
مقدمه: آسيب هاي نخاعي يكي از بيماري هاي غيرقابل علاج در جامعه پزشكي امروز مي باشد و متأسفانه ابعاد آسيب هاي فردي و اجتماعي اين معضل جهاني بسيار گسترده است و دامن تمام ممالك دنيا را گرفته است. بروز سالانه آن در جهان بين 15 تا 40 در هر ميليون نفر بوده و سنين فعال جامعه، بيشترين قشر درگير هستند. بطوريكه 70% بيماران در سن زير چهل دچار حادثه شده و حداكثر صدمات در دهه بيست رخ مي دهد. در كشور آمريكا سالانه 10 تا 12 هزار نفر آمريكايي با اين مشكل دست و پنجه نرم مي نمايند، و بر اساس امارهاي مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا (CDC)، هزينه كلي اين بيماران در حدود 7/9 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود و مخارج سالانه متوسط هر بيمار حدود 250هزار دلار در سال است. پرواضح است كه هرگونه پيشرفت در درمان اين بيماران، بار بزرگي از دوش دولت ها و نيز از دوش جامعه درگير اين معضل بر مي دارد و هرگونه بهبود در كيفيت زندگي بيماران بسيار پراهميت جلوه مي نمايد.
مشخصات کتاب:
گردآوري و تأليف:دکتر امیدوار رضایی - دکتر مهران مرتاض
سال انتشار:1387
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:158
ناشر:جهاددانشگاهي واحد نشر جهاد

آسيب هاي نخاعي و آخرين پيشرفت هاي درمان

چکیده:
کتاب راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت, برای ایجاد راهکارهای موثر پیشگیرانه درباره بار آسیب و خشونت در جامعه تهیه شده است. هدف این کتاب، تنظیم راهنماهایی است که با استفاده از آنها بتوان پیمایش های جامعه نگر را با هدف جمع آوری اطلاعات درباره شیوع آسیب در جامعه طراحی کرد. کانون توجه این دستور‌العمل بر اجرای پیمایش هایی در جامعه است که در سطحی محلی و نه ملی انجام شده باشند. این راهنما خواننده را طی مراحل طراحی و ادغام پیمایشی جامعه نگر، درباره آسیب راهنمایی می‌کند و متدولوژی استاندارد شده برای جمع آوری سیستماتیک اطلاعات درباره آسیب و شرایط اطراف حادثه که به آسیب منجر شده است، ارایه می‌دهد. کتاب راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت در 10 فصل به شرح ذيل تنظیم شده است:
فصل اول آن به ارائه راهنمای استفاده از این دستورالعمل ها می‌پردازد
فصل دوم با استفاده از انجام پیمایشی در جامعه، درباره فواید جمع آوری اطلاعات آسیب در سلامت عمومی، توضیحاتی ارایه می‌دهد و مقدمه ای برای برخی اصطلاحات کلیدی ذکر می‌کند.
فصل سوم کتاب راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت, مراحل مقدماتی مورد نیاز برای برنامه ریزی و ساماندهی یک پیمایش در جامعه را مشخص می کند
چهارمین فصل آن اطلاعات پیش زمینه را در متدولوژی های گوناگون نمونه گری جمعیت ارایه می‌دهد و توجه عمده به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در سطح محلی یا محدود دارد.
در فصل پنجم، عناصر اطلاعاتی توصیه شده برای انجام پیمایش را در جامعه فهرست می‌کند
ششمین فصل کتاب راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت, آمادگی های مورد نیاز پیش از شروع به جمع آوری اطلاعات را توضیح می‌دهد .
هفتمین فصل به ارایه جزییاتی درباره انجام پیمایش در فیلد اختصاص دارد.
فصل هشتم برخی از جنبه های اخلاقی انجام پیمایشی آسیب در جامعه را مشخص می‌کند
فصل نهم به وارد کردن اطلاعات و تحلیل اطلاعات خام می پردازد.
فصل دهم کتاب راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت, درباره اهمیت ارایه گزارش و انتشار نتایج پیمایش،از نظر سلامت عمومی و برنامه ریزی برای برنامه های پیشگیری از آسیب صحبت می‌کند.
این کتاب در دپارتمان جوامع ایمن موسسه ی سلامت پژوهان نیکان و به سفارش شورای سیاستگذاری جامعۀ ایمن شهر تهران, موسسه ی بین المللی سلامت پروفسور سمیعی و شهرداری تهران ترجمه شده است.
مشخصات کتاب:
تألیف:دکتر دینش ستی
ترجمه:دکتر محمد هادی موذن جامی، دکتر شهرام رفیعی فر، دکتر امیدوار رضایی میرقائد، دکتر مهناز منصوری، دکتر فرنوش داودی، دکتر محمدعلی شاه بابایی
سال انتشار:1388
نوبت چاپ:-
تعداد صفحات:-
ناشر:موسسه نشر مهر

راهنمای انجام پیمایش های اجتماعی مرتبط با آسیب و خشونت

(Guidelines for conducting community surveys on injuries and violence, 2004)

چکیده:
در بخش اول اين كتاب سعي شده است، كه شناخت نظري از صرع كودكان و نوجوانان ارائه شود. سپس در بخش دوم، مباني روان شناختي صرع بررسي شده و در بخش سوم درمان هاي روان شناختي با تأكيد بر ديدگاه شناختي - رفتار درمان گري، راهكارهاي عملي ارائه گرديده تا بتوان در افقي گسترده تر در قلمرو كنترل روان شناختي صرع كودكان و نوجوانان گام مثبتي برداشت.
مشخصات کتاب:
تأليف و گردآوری:دكتر طاهره ثقه الاسلام - دكتر اميدوار رضايی - دكتر كوروش قره گزلی
سال انتشار:1389
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:-
ناشر:انتشارات رادان

روان شناسي صرع كودكان و نوجوانان

شناخت صرع، مباني روان شناختي و درمان هاي شناختي و رفتاری

چکیده:
معرفي كتاب: جراحي مغز و اعصاب شاخه اي از علم پزشكي است كه با سرعت زيادي در حال تغيير و تحول مي باشد. تكنيك هاي جديد و زمينه هاي تازه براي تحقيق و پژوهش در اين رشته روز به روز در حال تكوين است. در عين حال اصول اوليه علم جراحي اعصاب هم چنان پابرجاست و آميخته بودن بخش هاي بزرگي از اين رشته با شاخه هاي ديگر پزشكي و همچنين شيوع بالاي مشكلات مغز و اعصاب در ميان بيماران مراجعه كننده به هر پزشك و جراح از تخصص و گرايش تحصيلي، لزوم تسلط بر مباني و كليات جراحي مغز و اعصاب را مي رساند.
در اين كتاب به مباحث فيزيولوژي طبيعي، افزايش فشار داخل جمجمه اي ، مراقبت از بيمار جراحي مغز و اعصاب ، معاينه باليني، تروما به سر، تومورهاي مغزي، سكته مغزي، خونريزي زير عنكبوتيه، جراحي مغز و اعصاب كودكان، مهره ها، نخاع شوكي، اعصاب محيطي و جمجمه اي، عفونت، صرع و درد مي پردازد.
در كتاب حاضر عمده بيماريهاي جراحي اعصاب كه هر پزشك در طول دوران طبابت خويش ممكن است با آنها روبرو شود، مورد بحث قرار گرفته و در مورد اتيولوژي، پاتوژنز، تشخيص، درمان و پيش آگهي آنها تا حد امكان شرح داده شده است. همچنين توضيح بسياري از مفاهيم در قالب جداول و شكل ها، اين كتاب را به عنوان منبع بسيار خوبي براي استفاده دانشجويان پزشكي و در زمينه هاي جراحي اعصاب در آورده است.
كتاب «مباني جراحي مغز و اعصاب » در 192 صفحه به چاپ رسيده است.
مشخصات کتاب:
نويسنده:دكتر اميدوار رضايی - دكتر گيو شريفی
سال انتشار:1387
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:-
ناشر:سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

مباني جراحي مغز و اعصاب

چکیده:
-
مشخصات کتاب:
مترجم:دکتر امیدوار رضایی - دکتر عبدالحمید شریفیان
سال انتشار:1372
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:176
ناشر:جهاددانشگاهي واحد نشر جهاد

فوریتهای مغز و اعصاب

چکیده:
در تمامی جوامع، کودکان از آسیب پذیرترین اقشار در برابر حوادث هستند. حادثه یک اتفاق است اما ایمنی نیازمند یک برنامه ریزی است. کودکان در خانه یا در مراکز مراقبت از کودکان و مدارس و یا در محله زندگی خویش اوقات می گذرانند تا زمانی که کودکان به اندازه کافی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی خود توانمند شوند و حتی پس از آن، والدین و مراقبان کودک نقش مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی کودکان دارند. والدین و مراقبان کودک برای ایفای چنین نقش مهمی باید از دانش و مهارت کافی برخوردار شوند. اين راهنما با هدف توانمندسازی والدین و مراقبان کودک (مربیان مهدکودک،مربیان پرورشی مدارس، فعالان دولتی و غیر دولتی عرصه ارتقای ایمنی محله ) برای تأمین، حفظ و ارتقای ایمنی کودکان و نوجوانان در خانه، مهد کودک، مدرسه و محله و نیز توانمندسازی آنها برای آموزش اصول ایمنی فردی به کودکان خود و دیگران در هر فرصت آموزشی رسمی وغیررسمی تدوین شده است.
مشخصات کتاب:
ترجمه و تدوین:دکتر شهرام رفیعی فر - دکتر محمد هادی مؤذن - دکتر امیدوار رضایی - دکتر محمد امیر امیرخانی
سال انتشار:1388
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:184
ناشر:مؤسسه نشر شهر

راهنمای ایمنی کودکان

چکیده:
كتاب حاضر حاوي مطالبي در حيطه جراحي مغز و اعصاب بوده و سعي بر آن شده است اصول پايه و ضروري در اين زمينه بر اساس آخرين كتب معتبر و مرجع دنيا در 17 فصل مطرح گرديده و شرح داده شود. فصل 1 – معاينات عصبي، فصل 2- فشار داخلي مغز، فصل 3 – فتق مغزي، فصل 4- آناتومي عروق مغزي و نخاعي، فصل 5- آسيب هاي مغزي عروقي، فصل 6 – خونريزي تحت عنكبوتيه، فصل 7 – تومورهاي مغزي، فصل 8 – ضربه هاي مغزي، فصل 9 – آسيب منتشر آكسوني، فصل 10 – پرولاپس و هرني بين مهره اي، فصل 11 – فشردگي طناب نخاعي، فصل 12- صدمات طناب نخاعي، فصل 13- آسيب اعصاب محيطي، فصل 14- عفونت هاي مغزي، فصل 15 – ناهنجاري هاي مادرزادي دستگاه اعصاب، فصل 16 – تشنج و صرع، فصل 17 - درد
مشخصات کتاب:
ترجمه و تدوین:دکتر امیدوار رضایی - دکتر مسعود سادات حسینی
سال انتشار:1389
تیراژ:2000 جلد
نوبت چاپ:اول
قیمت:60،000 ریال
چاپخانه:بلوار

اصول جراحي مغز و اعصاب

چکیده:
مقدمه: از آ‌نجا كه ارتباط بيماري هاي جراحي مغز و اعصاب با طب داخلي حائز اهميت مي باشند، سعي بر آن شد تا كتاب مرجعي به زبان فارسي فراهم شود. مجموعه پيش رو ترجمه اي از كتاب گرين برگ در حيطه جراحي مغز و اعصاب مي باشد كه در  چهارده فصل و با عناوين : بيهوشي عصبي (نوروآنستزي)-  مزاقبت هاي حباتي سيستم عصبي-  مراقبت هاي عمومي، نورولوژي، نوروآناتمي و نوروفيزيولوژي -  آنومالي هاي رشد و نموي (ناهنجاري هاي مادرزادي) - نقش جراحي هاي داخل  عروقي (نوروآندواسكولار) در درمان - روش هاي تشخيصي الكتريكي - مسموميت هاي عصبي (نوروتوكسيكولوژي) – كوما - مرگ مغزي - مايع مغزي نخاعي (Csf ) – هيدروسفالي – عفونت - تأليف گرديده است.
مشخصات کتاب:
ترجمه:دکتر امیدوار رضایی (استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی و متخصص جراحی مغز و اعصاب) - دکتر مسعود سادات حسيني (متخصص جراحی مغز و اعصاب)
سال انتشار:1393
تیراژ:2000 جلد
نوبت چاپ:اول
تعداد صفحات:338
چاپخانه:ترسيم گران نور

جراحی مغز و اعصاب گرین برگ

 


تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی دکتر امیدوار رضایی محفوظ است.